Οι Υπηρεσιες μας

Γενική οδοντιατρική

Παρέχεται το σύνολο των οδοντιατρικών εργασιών με σκοπό τη πλήρη λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του ασθενή. Εστιάζουμε τόσο στην διάγνωση και στη θεραπεία των νόσων του στοματογναθικού συστήματος όσο και στην πρόληψη τους. Στο πλαίσιο της γενικής οδοντιατρικής περιλαμβάνονται εργασίες όπως σφραγίσματα, καθαρισμοί, θεραπεία ουλίτιδας και περιοδοντίτιδας και εξαγωγές.

Λεύκανση Δοντιών

Περιλαμβάνει λεύκανση τόσο στο ιατρείο όσο και στο σπίτι. Κατά τη λεύκανση στο ιατρείο απομονώνονται τα ούλα προκειμένου να αποφευχθεί πιθανός ερεθισμός τους. Στη συνέχεια τοποθετείται ο λευκαντικός παράγοντας σε όλες τις προστομιακές επιφάνειες των προσθίων δοντιών. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται κάθε ένα τέταρτο έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Προσθετική Δοντιών

Η προσθετική αποκατάσταση των δοντιών περιλαμβάνει τόσο την κατασκευή στεφανών και γεφυρών όσο και τεχνητών οδοντοστοιχιών. Σκοπός τους είναι η αποκατάσταση δοντιών που έχουν αποδυναμωθεί ή απολεσθεί εξαιτίας τερηδονισμού ή ως αποτέλεσμα περιοδοντικής νόσου ή ακόμα και εξαιτίας τραυματισμού. Η στεφάνες που κατασκευάζονται είναι τόσο από μεταλλοπορσελάνη όσο και αποκλειστικά από πορσελάνη με σκοπό την επίτευξη μέγιστου αισθητικού αποτελέσματος.

Εμφυτεύματα

Τα εμφυτεύματα είναι βίδες τιτανίου που προσομοιάζουν στη ρίζα του δοντιού και πάνω τους στηρίζεται η προσθετική εργασία. Χρησιμοποιούνται για να αποκαταστήσουν λειτουργικά και αισθητικά περιοχές των γνάθων από τις οποίες έχουν απολεσθεί τα φυσικά δόντια είτε πρόκειται για ένα δόντι είτε για περισσότερα. Στην περίπτωση που λείπουν όλα τα δόντια της άνω ή της κάτω γνάθου, ο αριθμός των εμφυτευμάτων που χρειάζονται για την αποκατάσταση κυμαίνεται από 2 έως 8 ανάλογα με το τύπο της προσθετικής εργασίας (κινητή ή ακίνητη), τη γνάθο (άνω ή κατω) και την ποιότητα του οστού (μαλακό ή σκληρό). Προεγχειρητικά πραγματοποιείται ακτινολογικός έλεγχος προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα και η ποσότητα του οστού καθώς και να εντοπιστούν σημαντικά ανατομικά στοιχεία όπως το ιγμόρειο άντρο και το κάτω φατνιακό νεύρο. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων η οποία είναι ανώδυνη χάρη στη χρήση των κατάλληλων αναισθητικών. Η προσθετική αποκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα ή μετά τη παρέλευση 3 με 6 μηνών από τη τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Αυτό εξαρτάται από τη ποιότητα του οστού καθώς και από την αρχική σταθερότητα του εμφυτεύματος, η οποία ελέγχεται με ειδικό μηχάνημα. Τα εμφυτεύματα που χρησιμοποιούμε είναι γερμανικής προέλευσης.